График Пловдив

images

График Пловдив стартиращи курсове

За повече информация, заповядайте във фронт офиса на адрес:  бул. Христо Ботев № 92 В (Рилон център, сектор С, ет.4 ) или се обадете на телефон: 0895622471 и 0895221010
* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от шестима курсиста.

 

Езикови курсове

КУРСНИВОГРАФИКУЧ.Ч.ДНИСТАРТ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК А1

18:00-21:00

100 уч.ч.вторник-четвъртък27.11.2018
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКА110:00-14:00100 уч.ч.събота-неделя24.11.2018
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКА214:00-18:00100 уч.ч.събота-неделя17.11.2018
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКА218:00-21:00100 уч.ч.понеделник-четвъртък03.12.2018
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКБ1

10:00-14:00

100 уч.ч.събота-неделя10.11.2018
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКБ1 18:00-21:00100 уч.ч.вторник-четвъртък20.11.2018
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКБ218:30-21:30 100 уч.ч.вторник-четвъртък20.11.2018
НЕМСКИ ЕЗИКА118:00-21:00100 уч.чвторник-четвъртък27.11.2018
НЕМСКИ ЕЗИКА110:00-14:00100 уч.чсъбота-неделя17.11.2018
НЕМСКИ ЕЗИКА2 10:00-14:00100 уч.чсъбота-неделя10.11.2018
НЕМСКИ ЕЗИКБ118:00-21:00100 уч.чвторник-четвъртък04.12.2018
НЕМСКИ ЕЗИКБ110:00-14:00100 уч.чсъбота-неделя08.12.2018
НЕМСКИ ЕЗИКБ209:00-12:00100 уч.чвторник-четвъртък27.11.2018
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКА118:00-21:0085 уч.чвторник-четвъртък13.11.2018
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКА110:00-14:0085 уч.чсъбота-неделя17.11.2018
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКА218:00-21:0085 уч.чвторник-четвъртък20.11.2018
ИСПАНСКИ ЕЗИКА1 10:00-14:00 85 уч.ч.събота-неделя17.11.2018
ИСПАНСКИ ЕЗИКА2 10:00-14:00  85 уч.чсъбота-неделя17.11.2018
ИСПАНСКИ ЕЗИКБ109:00-12:0085 уч.ч.вторник-четвъртъкпредстои
ТУРСКИ ЕЗИКА114:00-17:0085 уч.чпонеделник-сряда19.11.2018
ТУРСКИ ЕЗИКА118:00-21:0085 уч.чпонеделник-сряда26.11.2018
ГРЪЦКИ ЕЗИКА118:00-21:0085 уч.чвторник-четвъртък13.11.2018
ФРЕНСКИ ЕЗИКА118:00-21:0085 уч.ч.вторник-четвъртък20.11.2018
ФРЕНСКИ ЕЗИКА110:00-14:0085 уч.чсъбота-неделя17.11.2018
ФРЕНСКИ ЕЗИКА210:00-14:0085 уч.чсъбота-неделя13.11.2018
ФРЕНСКИ ЕЗИКБ218:00-21:0085 уч.чвторник-четвъртъкпредстои
РУМЪНСКИ ЕЗИКА114:00-17:0080 уч.ч.понеделник-сряда-петък26.11.2018
НОРВЕЖКИ ЕЗИКА110:00-14:0080 уч.чсъбота-неделяпредстои
ХОЛАНДСКИ ЕЗИКА110:00-14:0080 уч.чсъбота-неделя17.11.2018
ШВЕДСКИ ЕЗИКА118:00-21:0080 уч.чпонеделник-сряда26.11.2018
ШВЕДСКИ ЕЗИКА110:00-14:0080 уч.чсъбота-неделя24.11.2018
ЧЕШКИ ЕЗИКА109:00-12:0080 уч.чпонеделник-сряда-петък26.11.2018
РУСКИ ЕЗИКА1 18:00-21:00100 уч.чпонеделник-сряда-петък19.11.2018
РУСКИ ЕЗИКБ110:00-14:00100 уч.чсъбота-неделя08.12.2018
КИТАЙСКИ ЕЗИКА114:00-17:0080 уч.чпонеделник-сряда-петъкпредстои
КОРЕЙСКИ ЕЗИКА114:00-18:0080 уч.чсъбота-неделя24.11.2018
ЯПОНСКИ ЕЗИКА110:00-14:0080 уч.чсъбота-неделя08.12.2018

 

 

 

Компютърни и професионални курсове

 

КУРСНИВОГРАФИКУЧ.Ч.ДНИСТАРТ
КОМПЮТРИНИВО 1 10:00-14:0055 уч.чсъбота-неделя08.12.2018
КОМПЮТРИНИВО 2 10:00-14:0055  уч.чпонеделник-сряда26.11.2018
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙННИВО 110:00-14:0060 уч.ч.събота-неделя01.12.2018
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙННИВО 210:00-14:0060 уч.ч.събота-неделя01.12.2018
3D Max StudioНИВО 110:00-14:0060 уч.ч.събота-неделя15.12.2018
AUTOCADНИВО 118:00-21:0060 уч.ч. вторник-четвъртъкпредстои
СЧЕТОВОДСТВОНИВО 118:00-21:0060 уч.ч.понеделник-сряда-петък26.11.2018
ТРЗНИВО118:00-21:0050 уч.ч.понеделник-сряда26.11.2018
ОФИС АСИСТЕНТНИВО 110:00-14:0050 уч.ч.събота-неделяпредстои
МАШИНОПИСНИВО110:00-14:0040 уч.ч.събота-неделяпредстои