График Пловдив

images

График Пловдив стартиращи курсове

За повече информация, заповядайте във фронт офиса на адрес:  бул. Христо Ботев № 92 В (Рилон център, сектор С, ет.4 ) или се обадете на телефон: 0895622471 и 0895221010
* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от шестима курсиста.

 

Езикови курсове

КУРСНИВОГРАФИКУЧ.Ч.ДНИСТАРТ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК А1

18:00-21:00

100 уч.ч.вторник-четвъртък10.09.2019
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКА110:00-14:00100 уч.ч.събота-неделя14.09.2019
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКА214:00-18:00100 уч.ч.събота-неделя21.09.2019
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКА218:00-21:00100 уч.ч.понеделник-четвъртък24.09.2019
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКБ1

10:00-14:00

100 уч.ч.събота-неделя14.09.2019
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКБ1 18:00-21:00100 уч.ч.вторник-четвъртък10.09.2019
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКБ218:30-21:30 100 уч.ч.вторник-четвъртък17.09.2019
НЕМСКИ ЕЗИКА118:00-21:00100 уч.чвторник-четвъртък05.09.2019
НЕМСКИ ЕЗИКА110:00-14:00100 уч.чсъбота-неделя14.09.2019
НЕМСКИ ЕЗИКА2 10:00-14:00100 уч.чсъбота-неделя10.09.2019
НЕМСКИ ЕЗИКБ118:00-21:00100 уч.чвторник-четвъртък24.09.2019
НЕМСКИ ЕЗИКБ110:00-14:00100 уч.чсъбота-неделя28.09.2019
НЕМСКИ ЕЗИКБ209:00-12:00100 уч.чвторник-четвъртъкпредстои
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКА118:00-21:0090 уч.чвторник-четвъртък10.09.2019
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКА110:00-14:0090 уч.чсъбота-неделя21.09.2019
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКА218:00-21:0090 уч.чвторник-четвъртък17.09.2019
ИСПАНСКИ ЕЗИКА1 10:00-14:00 90 уч.ч.събота-неделя28.09.2019
ИСПАНСКИ ЕЗИКА2 10:00-14:00  90 уч.чсъбота-неделя21.09.2019
ИСПАНСКИ ЕЗИКБ109:00-12:0090 уч.ч.вторник-четвъртъкпредстои
ТУРСКИ ЕЗИКА110:00-14:0090 уч.чсъбота-неделя21.09.2019
ТУРСКИ ЕЗИКА118:00-21:0090 уч.чвторник-четвъртък17.09.2019
ГРЪЦКИ ЕЗИКА118:00-21:0090 уч.чвторник-четвъртъкпредстои
ФРЕНСКИ ЕЗИКА118:00-21:0090 уч.ч.вторник-четвъртък24.09.2019
ФРЕНСКИ ЕЗИКА110:00-14:0090 уч.чсъбота-неделя14.09.2019
ФРЕНСКИ ЕЗИКА210:00-14:0090 уч.чсъбота-неделя21.09.2019
ФРЕНСКИ ЕЗИКБ218:00-21:0090 уч.чвторник-четвъртъкпредстои
РУМЪНСКИ ЕЗИКА114:00-17:0080 уч.ч.понеделник-сряда-петъкпредстои
НОРВЕЖКИ ЕЗИКА110:00-14:0080 уч.чсъбота-неделяпредстои
ХОЛАНДСКИ ЕЗИКА110:00-14:0080 уч.чсъбота-неделяпредстои
ШВЕДСКИ ЕЗИКА118:00-21:0080 уч.чпонеделник-срядапредстои
ШВЕДСКИ ЕЗИКА110:00-14:0080 уч.чсъбота-неделяпредстои
ЧЕШКИ ЕЗИКА109:00-12:0080 уч.чпонеделник-сряда-петъкпредстои
РУСКИ ЕЗИКА1 18:00-21:0090 уч.чпонеделник-сряда-петъкпредстои
РУСКИ ЕЗИКБ110:00-14:0090 уч.чсъбота-неделяпредстои
КИТАЙСКИ ЕЗИКА110:00-14:0080 уч.чсъбота-неделя26.09.2019
КОРЕЙСКИ ЕЗИКА114:00-18:0080 уч.чсъбота-неделя28.09.2019
ЯПОНСКИ ЕЗИКА110:00-14:0080 уч.чсъбота-неделяпредстои

 

 

 

Компютърни и професионални курсове

 

КУРСНИВОГРАФИКУЧ.Ч.ДНИСТАРТ
КОМПЮТРИНИВО 1 10:00-14:0060 уч.чсъбота-неделя14.09.2019
КОМПЮТРИНИВО 2 10:00-14:0060  уч.чпонеделник-сряда-петък16.09.2019
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙННИВО 110:00-14:0060 уч.ч.събота-неделя31.08.2019
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙННИВО 210:00-14:0060 уч.ч.събота-неделя28.09.2019
3D Max StudioНИВО 110:00-14:0060 уч.ч.събота-неделя15.09.2019
AUTOCADНИВО 118:00-21:0060 уч.ч. вторник-четвъртъкпредстои
СЧЕТОВОДСТВОНИВО 110:00-14:0065 уч.ч.събота-неделя21.09.2019
ТРЗНИВО118:00-21:0065 уч.ч.понеделник-сряда25.09.2019
ОФИС АСИСТЕНТНИВО 110:00-14:0050 уч.ч.събота-неделяпредстои
МАШИНОПИСНИВО110:00-14:0050 уч.ч.събота-неделяпредстои