График Пловдив

 

График Пловдив стартиращи курсове

За актуална информация, заповядайте във фронт офиса на адрес: ул.“Евлоги Георгиев“№3 или се обадете на телефон: 0895622471 и 0895221010
* Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от шестима курсиста.

КУРСНИВОФОРМА/ГРАФИКУЧ.Ч.СВОБОДНИ МЕСТАСТАРТ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен 18-21ч.100 уч.ч.има30 ноември 2017
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКНИВО 1уикенд 10-14ч.100 уч.ч.ИМА2 декември 2017
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКНИВО 2вечерен 18-21ч.100 уч.ч.ИМА01 декември 2017
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКНИВО 2уикенд 10-14ч.100 уч.ч.има09 декември 2017
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКНИВО 3уикенд от 10- 14ч.100 уч.чима09 декември 2017
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКНИВО 3вечерен от 18-21ч. 100 уч.ч. има 04 декември 2017
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКНИВО 4вечерен от 18-21ч.70 уч.чима 05 декември 2017
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКНИВО 4уикенд 10-14 часа70 уч.чима 25 ноември 2017
АНГЛИЙСКИ ЕЗИКCAEвечерен/уикенд-70 уч.ч. имапредстои/декември 2017
НЕМСКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен 18-21ч.100 уч.чима06 декември 2017
НЕМСКИ ЕЗИКНИВО 1уикенд от 10-14 часа100 уч.чима02 декември 2017
НЕМСКИ ЕЗИКНИВО 2вечерен от 18-21ч.100 уч.чима07 декември 2017
НЕМСКИ ЕЗИКНИВО 2уикенд от 10-14ч.100 уч.чима16 декември 2017
НЕМСКИ ЕЗИКНИВО 3уикенд от  10-14ч.100 уч.чима25 ноември 2017
НЕМСКИ ЕЗИКНИВО 4вечерен от 18-21ч.70 уч.чиманоември
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен от 18-21ч.70 уч.чима23 ноември 2017
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКНИВО 1уикенд от 10-14ч.70 уч.чима18 ноември 2017
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКНИВО 2вечерен от 18-21ч.70 уч.чима ноември 2017
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКНИВО 2уикенд от 10-14ч.70 уч.чима25 ноември 2017
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИКНИВО 3вечерен от 18-21ч.70 уч.чиманоември 2017
ИСПАНСКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен от 18-21ч.70 уч.чима
ИСПАНСКИ ЕЗИКНИВО 1уикенд от 10-14ч.80 уч.чима25 ноември 2017
ИСПАНСКИ ЕЗИКНИВО 2вечерен от 18-21ч.80 уч.чиманоември 2017
ИСПАНСКИ ЕЗИК-РАЗГОВОРЕННИВО 2 И 3вечерен от 18-21ч.60 уч.чиманоември 2017
ТУРСКИ ЕЗИКНИВО 1уикенд от 10-14ч.70 уч.чима25 ноември 2017
ТУРСКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен от 18-21ч.70 уч.чиманоември 2017
ТУРСКИ ЕЗИКНИВО 2уикенд от 10-14ч.70 уч.чиманоември 2017
ТУРСКИ ЕЗИКНИВО 2вечерен от 18-21ч.70 уч.чиманоември 2017
ГРЪЦКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен от 18-21ч.70 уч.чиманоември 2017
ГРЪЦКИ ЕЗИКНИВО 2укенд от 10-14ч.70 уч.чимапредстои
РУСКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен от 18-21ч.70 уч.чиманоември 2017
РУСКИ ЕЗИКНИВО 1уикенд от 10-14ч.70 уч.чиманоември 2017
РУСКИ ЕЗИКНИВО 2вечерен от 18-21ч.70 уч.чиманоември 2017
ФРЕНСКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен от 18-21ч.70 уч.ч.има4 ноември 2017
ФРЕНСКИ ЕЗИКНИВО 1уикенд от 10-14ч.70 уч.чиманоември 2017
ФРЕНСКИ ЕЗИКНИВО 2уикенд от 10-14ч.70 уч.чимапредстои 2017
ФРЕНСКИ ЕЗИКНИВО 2вечерен от 18-21ч.85 уч.чимапредстои 2017
ЯПОНСКИ ЕЗИКНИВО 1уикенд 10-14ч.75 уч.ч.имапредстои 2017
КОРЕЙСКИ  ЕЗИКНИВО 1уикенд 10-14ч.75 уч.ч.имапредстои 2017
НОРВЕЖКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен/уикенд70уч.чимапредстои 2017
ХОЛАНДСКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен/уикенд70уч.чимапредстои 2017
ШВЕДСКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен/уикенд70уч.чонлайнпредстои 2017
РУМЪНСКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен/уикенд70уч.чимапредстои 2017
АРАБСКИ ЕЗИКНИВО 1вечерен/уикенд70уч.чимапредстои
КОМПЮТРИНИВО 1уикенд от 10-14ч.50уч.чима18 ноември 2017
КОМПЮТРИНИВО 1вечерен от 18-21ч.50уч.чима20 ноември 2017
КОМПЮТРИНИВО 2вечерен от 18-21ч. -50уч.чима22 ноември 2017/
КОМПЮТРИНИВО 2уикенд от 10-14ч. -50уч.ч.има25 ноември 2017
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙННИВО 1уикенд от 10-14ч.-50 уч.ч.имапредстои 2017
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙННИВО 2вечерен от 18-21ч.-50 уч.ч.имапредстои 2017
УЕБ ДИЗАЙННИВО 1уикенд от 10-14ч.-60уч.чимапредстои 2017
3D Max StudioНИВО 1уикенд от 10-14ч.-60 уч.ч.има
SOLID WORKSвечерен/уикендимапредстои 2017
ARCHICADвечерен/уикенд имапредстои 2017
СЧЕТОВОДСТВОвечерен/уикенд60 уч.ч.има28 ноември 2017
ТРЗвечерен/уикенд50 уч.ч.има27 ноември 2017
ОФИС АСИСТЕНТвечерен/уикендиманоември 2016
АНИМАТОРвечерен/уикендиманоември 2017
МАШИНОПИСвечерен/уикендиманоември 2017
ЖУРНАЛИСТИКА И ПРвечерен/уикенд28 остомвриноември

 


Повече информация на тел.: 032 629 027 или моб.: 0895 62 24 71