График Стара Загора

 

График Стара Загора стартиращи курсове
Поради спецификата на нашата работа,датите в графика са ориентировъчни и са валидни при сформирането на групи с минимален брой участници от шестима курсиста.За актуална информация, заповядайте във фронт офиса на адрес: бул.“Цар Симеон Велики“№96 (над сладкарница Неделя) или се обадете на телефон: 0895622470 и 0878944555

 

КурсНивоУч.часовеФормаНачало
Английски език1100вечерна30 ноември
Английски език1100уикенд02 декември
Английски език2100уикенд09 декември
Английски език3100вечерна11 декември
Английски език4100вечерна декември
Английски език5100вечерна13 декември
Немски език1100уикенд/вечернадекември
Немски език2100уикенд декември
Немски език3100уикендпредстои
Гръцки език170вечерна 28 ноември
Гръцки език270вечерна декември
Руски език185вечернапредстои
Италиански език185вечерна предстои
Испански език185вечернапредстои
Турски език170вечерна / уикендпредстои
Компютърна грамотност150вечернапредстои
Компютърна грамотност250вечерна/уикендпредстои
Счетоводство160вечернапредстои
AUTOCADвечернапредстои
Графичен дизайн145вечерна предстои
3D Studio MAXвечернапредстои

 Повече информация на тел.: 042 605 363 или моб.: 0895 62 24 70