Курсове по Гръцки език

Интер Алианс организира ефективно обучение по Гръцки език I – IV ниво, се провежда по системата „НОВОГРЪЦКИ ЗА НАЧИНАЕЩИ“,като всяко ниво включва 70 учебни часа.

График на груповата форма: Garciq-JPEG-300x250

1. понеделник/сряда/петък – 9-12 часа; 14-17 часа ; 18-21 часа.

(продължителност 7 седмици)

2. вторник / четвъртък  – 9-12 часа; 14-17 часа ; 18-21 часа.

(продължителност 10 седмици)

3. събота / неделя – 10-14 часа; 14-18 часа.

(продължителност 8 седмици)

* Интер Алианс предлага индивидуална форма на обучение за хората , които не могат да се включат в груповия график

~ Главна цел на обучението е усвояването на езика както граматически, така и лексикално – включени са много разговори, диалози, диктовки и дидактически задачи.
~ Проверка на знанията с междинни тестове.

~ Оригинални учебни материалиpicture
~ Преподавателите са филолози, с опит в преподаването на чужди езици.
~ Предлагаме различни варианти на обучение:
– групово /3 – 4 човека/
– полуиндивидуално /2 – 3 човека/
– индивидуално.
~ Доказани резултати, достъпни цени.
~ Легитимен сертификат от лицензирана обучаваща организация.
GreekFlagСистемата е съобразена с изискванията на общата европейска езикова рамка и е валидна за обучение и работа в страните от Европейския съюз .

Системата се състои от три учебника и е подходяща както за групово, така и за индивидуално обучение.
Съдържа упражнения за слушане и говорене, като успоредно с тях са включени и достатъчно граматически упражнения за писане с цел picture (1)цялостното въвеждане на обучаващия се в граматическата система на новогръцки език. Основна цел на поредицата е да помогне на обучаващия се да разбира, говори, чете и пише на необходимото равнище, за да може свободно да общува с всеки носител на новогръцкия език.
Първите два учебника от поредицата съдържат основните граматически явления. Граматиката и функционирането на езика са представени чрез диалози на теми от ежедневието и текстове, които или представят теми, които имат пряка връзка с Гърция и културата ú или представляват общ интерес.
Упражнението на устната реч става чрез представянето на ситуации от действителността. Включени са също така и граматически таблици придружени от необходимите, много и разнообразни граматически упражнения и упражнения за слушане с разбиране.
Третият учебник от поредицата обхваща останалите граматически явления, а най-вече упражняването и развитието на устната реч, както и обогатяването на речника на обучаващия се чрез много диалози, текстове и много устни, писмени упражнения и упражнения за слушане с разбиране.
Към всеки учебник има и учебни тетрадки. В учебните тетрадки са предложени упражнения, затвърждаващи граматическия и лексикалния материал към всеки урок.