ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

0

Езикови курса


Inter Alliance - PROFESSIONAL CENTER ви предлага качествено и ефективно езиково обучение и подготовка за сертификатни изпити
 • Английски език

 • Немски език

 • Френски език

 • Руски език

 • Италиански език

 • Испански език

 • Турски език

 • Гръцки език

 • Чешки език

 • Унгарски език

 • Шведски език

 • Датски език

 • Португалски език

 • Норвежки език

 • Румънски език

 • Сръбски език

 • Японски език

 • Китайски език

 • Корейски език

Български език за чужденци.

В Интер Алианс се провеждат курсове, за чужденци имащи нужда от изучаване на български език.
За контакти: Тел. 032/629-027, Моб.: 0895/622-471

 

Компютърно
обучение

 

 

 


Преводи

от Интер Алианс

Предлагаме специализирани преводи от и на следните езици:

 • английски
 • немски
 • руски
 • френски
 • испански
 • италиански
 • гръцки
 • турски
 • португалски
 • румънски
 • датски
 • норвежки
 • словенски
 • унгарски
 • шведски
 • китайски
 • корейски
 • фински
 • японски

ПИСМЕН ПРЕВОД

Извършват се преводи на документи, художествена литература, биографии, брошури, менюта, документи за кандидатстване за работа,  пълномощни, договори и много други от и на съответния език.

Цената на превода се формира на база стандартна страница от 1800 знака с интервалите. Стойността на стандартната страница се определя от сложността и терминологичната натовареност на езика.

За експресен превод (24 часа) + 50% върху цената на превода.

УСТЕН ПРЕВОД

Предлагаме квалифицирани преводачи и придружители за устен превод (консекутивен) в различни области – конференции, семинари, бизнес преговори, телефонни разговори и електронна комуникация, като гарантира конфиденциалност на информацията.

Цените на устните преводи се формират на база час и на база езиковата и терминологична натовареност на материала. Отчитат се часовете, в които е ангажиран преводача, а не часовете, в които се извършва същинския превод.