Преводи

от Интер Алианс

Предлагаме специализирани преводи от и на следните езици:

 • английски
 • немски
 • руски
 • френски
 • испански
 • италиански
 • гръцки
 • турски
 • португалски
 • румънски
 • датски
 • норвежки
 • словенски
 • унгарски
 • шведски
 • китайски
 • корейски
 • фински
 • японски

ПИСМЕН ПРЕВОД

Извършват се преводи на документи, художествена литература, биографии, брошури, менюта, документи за кандидатстване за работа,  пълномощни, договори и много други от и на съответния език.

Цената на превода се формира на база стандартна страница от 1800 знака с интервалите. Стойността на стандартната страница се определя от сложността и терминологичната натовареност на езика.

За експресен превод (24 часа) + 50% върху цената на превода.

УСТЕН ПРЕВОД

Предлагаме квалифицирани преводачи и придружители за устен превод (консекутивен) в различни области – конференции, семинари, бизнес преговори, телефонни разговори и електронна комуникация, като гарантира конфиденциалност на информацията.

Цените на устните преводи се формират на база час и на база езиковата и терминологична натовареност на материала. Отчитат се часовете, в които е ангажиран преводача, а не часовете, в които се извършва същинския превод.


За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471