Курсове по Френски език

Интер Алианс организира висококачествено, ефективно обучение по Френски език I – IV ниво, като всяко ниво е систематизирано в  хорариум  от  70 уч.ч. .

Уроците са ръководени от преподавател-филолог с дългогодишен опит и стремеж всеки един курсист да постига високи резултати.

График:51fa16a06ad4e17d9b1619f53c428c4f_1_large

– понеделник/сряда/петък или вторник/четвъртък

от 9-12 часа ; от 14-17 часа; от 18 – 21 часа;

(продължителност от 7-10 седмици)

– събота/неделя

от 10-14 часа ; от 14-18 часа;

(продължителност 8 седмици)

~ Езикът се изучава по оригиналната френска система CAMPUS,като капацитетът в уроците на всяко ниво е около 1800 думи и изрази.
~ Усвояват се уменията за водене на разговор в различни ситуации и области.

~ Работата в малки групи ,позволява на преподавателя да отдели индивидуално внимание на всеки един участник в групата и той да има необходимото време за изява .
campus1_book3Учебната система CAMPUS съдържа учебник, работна тетрадка, аудио записи с диалози, граматически и фонетични  упражнения.

Основно предимство е, че тя е базирана на живата френска реч. Добре структурираният и достъпно поднесен учебен  материал, включващ илюстрации, автентични текстове и разнообразни упражнения на френски език, води до  балансирано развитие на основните умения: слушане, четене, говорене, писане. Всеки урок е развит в три аспекта –  граматика, речник и цивилизация.

Работи се в малки групи /3-4 курсисти/, за по-висока ефективност на обучението.
Преподавателите ни са високо квалифицирани филолози с дългогодишен опит в преподаването на чужди езици, умел и увлекателен подход към курсистите,което осигурява комфортна и удобна среда за работа.

При нас груповото обучение по френски език се организира във вечерена,дневена и уикенд форма, а групите са  сутрешни,следобедни и вечерни.За тези от Вас,които графикът на груповото обучение е невъзможен, Интер Алианс  предлага индивидуална форма,съобразена с Вашата ангажираност.Така за всеки клиент има удобна форма на  обучение,съвпащи със свободното му време.

Интер Алианс е лицензирана организация,която след полагане на успешен финален тест издава сертификат за  завършено ниво, съответстващ на общата европейска езикова рамка.

Таксата за курса включва учебните материали ,входящи,междинни и изходни тестове,както и сертификат. Възможността за разсрочено плащане на таксите /без оскъпяване/, улеснява Вашия бюджет и прави обучението достъпно.Предлагаме и много отстъпки/ за двама или  за  втори член от семейството, за ученици и студенти, за всяко следващо ниво.

Повече за учебната система:

-Първият учебник е насочен към начинаещите и към тези, които са изучавали френски, но не задълбочено.
-Второ ниво цели придобиването на обща комуникативна компетентност – писмена и устна.
-Учебникът за трето ниво включва 12 единици с различни теми, като всяка от тях води до реализирането на някаква  конкретна задача. Това ниво набляга на инициативността на курсиста и развива способностите му да се справи  самостоятелно при изпълнение на задачите.
-Четвъртото ниво е предназначено за курсисти, които искат да обогатят лингвистичните си познания, да овладеят най-разнообразни типове реч. Засегнатата тематика включва изследване на френските културни особености.