Компютърни курсове


Компютърни курсове

ВЛЕЗТЕ В СВЕТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕР АЛИАНС!!!
ПОПИТАЙТЕ ЗА НОВИТЕ СТРАХОТНИ ОФЕРТИ НА ТЕЛЕФОН 0895 622 471

При нас ще намерите условия да се запознаете с приложните програми MS Word, MS Excel, MS Power Point и с глобалната мрежа Internet.


ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение за начинаещи с практическа насоченост:
I ниво: WINDOWS 7, WORD 2010, EXCEL 2010, INTERNET. Продължителност на курса
- 50 учебни часа.
II ниво: WORD 2010, EXCEL 2010, POWER POINT 2010, ACCESS 2010. Продължителност на курса 50 учебни часа.

Компютърното обучение в ИНТЕР АЛИАНС ви дава възможност да получите умения за работа с персонален компютър. Бъдете уверени на работното място, за да имате самочувствие! Работи се с операционна система MS Windows с нейните основни обекти и файловата организация на данните. Във второ ниво се разглеждат особености, свързани с настройката на операционната система и системните програми Scan Disk и Disk Defragmenter.
При нас ще намерите условия да се запознаете с приложните програми MS Word, MS Excel, MS Power Point и с глобалната мрежа Internet.
Word – властелин на думите;
Excel – превъзходен манипулатор на данни;
Internet – вашата връзка със света;
Power Point – за изключителни презентации. Access - когато работите с база данни.

Отлични условия за максимален резултат:
Модерни мултимедийни зали и учебни ресурси, проверен преподавателски екип, практически ориентирана методика за усвояване още в час.
Малки групи и време за всички - защото, всеки един курсист за нас е специален, с неговите специфични потребности. Изберете група в удобно за вас време: дневна, вечерна, или съботно-неделна.
Предлагаме и индивидуално обучение, по график съобразен с Вас. След успешен финален тест се издава сертификат за придобитите умения.
Отлична подготовка за работа в офис! Бъди професионалист на работното място!

Дванадесет дневно обучение - изучаване на ОС WINDOWS и програмите: WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, ACCESS.
Практическа насоченост на обучението - работа с файлове, таблици, диаграми, съставяне и оформяне на бизнес-кореспонденция и вътрешнофирмена документация, съставяне и подържане на база данни, изграждане на презентационни умения.
Работи се в малки групи /4-6 човека/ с индивидуален подход към всеки.
Предлагаме много варианти на обучение, съобразени с вашето свободно време.
След полагане на финален тест се издава легитимен сертификат.
Графичният дизайн е процес, при който на визуалната информация се придава форма и структура.
Това е наука, в която се пресича художествено - изобразителните и полиграфическите средства за оформянето на печатните материали.
Главна практическа цел на обучението е овладяване на основни умения по печатен рекламен дизайн и дизайн .
От особена важност за окончателния вид на продукта е композирането и обединяването на отделните елементи - текст, шрифт, изображения.
В курса се работи с програмите Photoshop,In design и Illiustrator.
Продължителност на курса - 45 уч.ч.
Курсът покрива основите на HTML и е предназначен за начинаещи в Web дизайна. Дава възможност за реализация на вашите идеи за визуализация на текст, създаване на гъвкави таблици, вграждане на хипер връзки и картинки.
Ще създадете своята първа WEB страница и ще я публикувате в Интернет! Работи се в малки групи или индивидуално.
Висококвалифицирани преподаватели - специалисти. Сертификат от лицензирана обучаваща организация.

Курсове за компютърни програми

ИНТЕР АЛИАНС предлага специализиран компютърен курс по AUTO CAD - подходящ за всеки, който иска да се развие в областта на компютърното чертане, двуизмерното и триизмерно моделиране. Курса има за цел да запознае участниците с ефективното използване на 3D интерфейса на AutoCad, инстументите за 2D и 3D моделиране и полезните практики при създаване на тримерни обекти за целите на интериорния и мебелния дизайн. Основната задача на курсистите е да придобият умения и пълен контрол над набора от инструменти и да се чувстват комфортно в пространството на AutoCAD. Работи се в малки групи, за по-голяма ефективност. Висококвалифицирани преподаватели - специалисти. Различни варианти, съобразени с вашето свободно време.
ИНТЕР АЛИАНС предлага специализирано обучение по ARCHI CAD, в 60 уч.ч. Включва: Запознаване с ARCHI CAD - кратка история. Проект "виртуална сграда", GDL скриптинг, предимдство пред традиционното 2D чертане. Запознаване с Project environment, настройки и подреждане на ленти с менюта. Дефиниция за стена, - плоча, - греда, - колона. Създаване на геометрични форми. Покрив - основни положения. Mesh - дефиниция за терен, настройки. Поставяне на точки в терена. Навигиране между етажите. Пренасяне на елементи в тях. Сълба - настройки. Работа с Objects. Настройки и поставяне в проекта. Lamp. Настройки и функции. Създаване на рендерирани изображения. Настройки на различните модули. Изкарване на изображения в PDF формат.
ИНТЕР АЛИАНС предлага специализиран курс по CorelDraw. Овладейте максимално бързо инструментите, командите и функциите за векторно рисуване на CorelDraw. Програмата създава и редактира векторни цифрови изображения с илюстративен характер, предназначени за печат, уеб и други медии. Особено подходяща за създаване на художествени, учебни и технически илюстрации. Работи се в малки групи, за по-висока ефективност. Висококвалифицирани преподаватели - специалисти. Различни варианти, съобразени с вашето свободно време. Легитимен сертификат.
ИНТЕР АЛИАНС предлага специализиран курс по Adobe PhotoShop - програма, позволяваща промяна на сканирани и цифрово заснети материали, това което се вижда не е истина, а е резултат от майсторски компютърен ретуш и даже монтаж. С тази великолепна програма, с вашата творческа фантазия и компютъра ще имате истинско фотостудио. Претворете чудесата от природата и всекидневието в оригинални фотомонтажи, за да покажете всичко, което желаете, на хората около Вас и да представите вашата работа изключително впечатляващо. Обучението включва запознаване с принципната концепция на Adobe PhotoShop за създаване и редактиране на графични изображения чрез използване на различни работни палитри и команди. Работи се в малки групи, за по-висока ефективност. Висококвалифицирани преподаватели - специалисти. Различни варианти, съобразени с вашето свободно време.
ИНТЕРЕСУВАТЕ ЛИ СЕ ОТ 3D MAX МОДЕЛИРАНЕ?ИНТЕР АЛИАНС предлага обучение по 3D STUDIO MAX - високо професионална програма в областта на интериорния, екстериорния дизайн и една от водещите световни програми за 3D анимация, моделиране, рендиране. Разполага с богат набор от мощни инструменти, които се използват при разработването на игри, филмови ефекти, научни проекти. Овладяването на нейните инструменти и команди дава възможност да я прилагате в най-разнообразни аспекти от Вашата работа: - моделиране на всичко от заобикалящия ни свят - интериорни предмети - архитектурни обекти - човешки фигури. Ще използвате материали и осветление за визуализация на реалистични сцени и др.
ОСНОВЕН СОФТУЕР ЗА ОСНОВНИТЕ КОМПЮТЪРНИ ПРОФЕСИИ!ИНТЕР АЛИАНС предлага обучение по IN DESING. Професионален курс за бърза работа с програмата за страниране на печатни издания. Adobe In Desing предлага възможности за създаване на графичен проект с пълноценни възможности за творчество и прилагането му като шаблон за страниране на издания с малък или огромен обем от страници. Много добър набор от графични ефекти, който превъзхожда другите страниращи софтуери и е съвместив с цялата сюита на Adobe, което дава много предимства.
Изучават се: - базово моделиране - параметрични таблици - ротационни тела - тела по сечение и траектория - размножения, симетричност, анотации - оразмеряване и помощни линии - чертожни шаблони - заварени конструкции и 3D скициране. Целта на курса е изучаването на принципите на процеса на конструиране и изготвяне на техническа документация в средата на SolidWorks. Обучението за начинаещи дава необходимите базови знания и първоначални умения за използване на SolidWorks. Изучават се три основни модула: - изграждане на модел /Part/ - сглобяване /Assembly/ - изготвяне на техническа документация /Drawing/.


За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471