Сертификатни курсове по SAT, TOEFL, IELTC, FCE, CAE, CPE


Сертификатни курсове


За да получите диплома призната не само в нашата страна, но и в чужбина, трябва да положите съответният изпит. Ние ви предлагаме индивидуална подготова за сертификати:  SAT ,  TOEFL, IELTC,  FCE, CAE , CPE,  ILEC, DaF,  DSH,  D.E.L.E., CILS  в удобно за Вас време.

Предназначени за тези, които ще се явяват на изпит в съответния изпитен център.

Курсовете завършват с провеждането на изпит и издаване на удостоверение за издържано ниво.

Утвърдената  учебна система е с богато съдържание и ефективна методика, която осигурява постепенно овладяване на езика.

Включени са много разговори, диалози, устни и писмени упражнения, лексикални и граматически упражнения, които развиват комуникативните умения.

Граматичните структури се въвеждат в контекст, с въпроси, стимулиращи курсистите да достигат до правилата.

Има редица упражнения за развиване и затвърждаване на граматиката и лексиката по европейската езикова рамка.

Всички наши педагози са отдадени на идеята за висококачествено, разнообразно и ползотворно преподаване на материята.

Дългогодишният ни опит позволява да изберем най-удачния подход за всяка група, работим с най-добрите доказали се в практиката системи за обучение и сме готови да откликнем на индивидуалните нужди на всеки!

Кеймбридж

Сертификати

 Сертификатите на Кеймбридж за владеене на английски език са може би най-престижната и ползваща се с огромна популярност квалификация за изучаващите английски като чужд език в цял свят.  Притежанието на сертификат на Кеймбридж служи за прием в университети в България и чужбина или като доказателство за нивото на английски език пред работодатели и различни видове международни организации.

   Сертификатите на Кеймбридж FCE, CAE и CPЕ имат БЕЗСРОЧНА ВАЛИДНОСТ и са приравнени към Общата Европейска Езикова Рамка на Съвета на Европа, което допълнително улеснява признаването им и сравнението с други езикови квалификации на съответното ниво. 

     Те се признават от най-престижните световни образователни и корпоративни институции като: Berkeley College, Harvard Business School, The Sorbonne, University of Cambridge, Yale School of Management,University of Sofia,Credit Suisse, PricewaterhouseCoopers, Zurich Financial, American Express, BMW, The Coca-Cola Company, DHL International, Ford Motor Company, Hewlett-Packard, IBM, Kodak, Microsoft,Siemens. От правителствата на: Australi,Canada,China,The Netherlands, Switzerland,United Arab Emirates,United Kingdom и USA.

     В България университетите които ги признават са: University of Sofia, University of Plovdiv, Technical University of Sofia, South-West University "Neofit Rilski", Rousse University "Angel Kantchev", New Bulgarian University, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bourgas Prof. Assen Zlatarov University, European College of Economics and Management.

      Има и други университети и институции, които изискват от кандидатите за обучение или работа доказателство за владеене на английски език под формата на сертификат на Университета Кеймбридж. За да проверите дали институцията, която ви интересува, признава сертификатите на Кеймбридж следвайте линка: http://www.cambridgeesol.org/recognition/search.phpПовече за сертификатите


За Немски език


За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471

D.E.L.E. сертификат

Дипломите по испански език като чужд език са официалните имена на удостоверенията за степента на усвояване и владеене на езика, които дава Министерството на образованието, културата и спорта на Испания.  Институтът Севрантес е организацията натоварена да организира провеждането на изпитите,  докато Университета в гр. Саламанка  (Испания)  е натоварен с изработването,  поправката и крайното оценяване на всички изпити.

За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471

Френски език

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на Образованието за удостоверяване на уменията по френски език на чуждестранни кандидати.

Оценяват се четири типа умения: разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.

Курсовете по общ френски подготвят за дипломите DELF A1-A2-B1- B2 и DALF C1.

TCF е тест, признат в целия свят и който удостоверява нивото на владеене на езика от кандидата. 

TCF-RI удостоверява, че кандидатът притежава умения, отнасящи се до международните отношения и до Европа. Към този тест проявяват интерес най-вече държавните служители.

Сертификати за Френски език

За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471

CILS (Certification of Italian as a Foreign Language)

официалното название на сертификата, потвърждаващ степента  на владеене на италиански език като чужд език. Изпитът е одобрен от Международния Университет в Сиена и официално е признат от Министерство на вътрешните работи на Италия.  Изпитът CILS съдържа 4 степени. Всяко ниво се явява независимо и завършено. Във всяко ниво се оценява комуникативните способности в различни сфери: социална, професионална и академична. За да получите сертификата CILS за една от четирите степени, е необходимо да се явите на изпит за тази степен, който се състои от 5 раздела: слушане, четене, граматика и структура на езика, писма и разговор.

За контакти:  Тел. 032/629-027,  Моб.: 0895/622-471